LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 2019

KHÁNH LONG CAMERA đồng hành cùng cuộc thi Marathon Liên Hoan Ảnh Nghệ Thuật Khu Vực Miền Đông Nam Bộ tại Đà Lạt từ ngày 24-25/7/2019.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thá» có: 7 ngÆ°á»i, bao gá»m Lap Nguyen, Huuhung Truong và  Hoà ng Thạch Vân, má»i ngÆ°á»i Äang cÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang ÄứngTrong hình ảnh có thá» có: 11 ngÆ°á»i, bao gá»m Mạnh Hà , Vanhop Lo, Hoà ng Thạch Vân, Huuhung Truong, Lê Nguyá»n, Lap Nguyen và  Nguyá»n Phúc Hữu DÅ©ng, má»i ngÆ°á»i Äang cÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang Äứng và  già yTrong hình ảnh có thá» có: 11 ngÆ°á»i, bà n và  trong nhÃ

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN